top of page

Algemene voorwaarden ClayStudio

Inschrijving cursus/workshop

 • Inschrijving vindt plaats door inschrijving via de website van ClayStudio of via het insturen van een mail.

 • Door inschrijving aanvaardt de deelnemer de toepassing van deze Algemene voorwaarden

 

Annulering workshop

 • Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is zonder kosten mogelijk tot 2 weken voorafgaand aan de start van de workshop.

 • Bij annulering tot 1 week voor de gereserveerde datum zijn de kosten 50% van de overeengekomen prijs

 • Bij annulering tot 48 uur voor de gereserveerde datum zijn de kosten 80% van de overeengekomen prijs

 • Bij annulering binnen 48 uur voor de gereserveerde datum, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Inschrijving Open Atelier

 • Inschrijving vindt plaats door inschrijving via de website van ClayStudio.

Annulering cursus

 • Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is zonder kosten mogelijk tot 1 maand voorafgaand aan de start van de cursus.

 • Bij annulering tot 3 weken voor de gereserveerde datum zijn de kosten € 30,-

 • Bij annulering tot 2 weken voor de gereserveerde datum zijn de kosten 30% van de overeengekomen prijs

 • Bij annulering tot 1 week voor de gereserveerde datum zijn de kosten 50% van de overeengekomen prijs

 • Bij annulering in de week van gereserveerde datum  wordt volledige bedrag in rekening gebracht.

 • Indien de cursist besluit te stoppen met de cursus is het niet mogelijk om restitutie te verkrijgen. Indien de cursus zelf voor vervanging zorgt, kan het resterende bedrag terugbetaald worden. 

 

Inhaalmogelijkheid cursus

 • Tijdens de 24 lessen van de cursusperiode (september – april) bestaat de mogelijkheid om 2 x in te halen, mits er plaats is en binnen dezelfde cursusperiode. 1 x in het najaar en 1 keer in het voorjaar. Bij het eindigen van de cursusperiode in april, stopt ook de mogelijkheid de lessen in te halen.

 • indien vroegtijdig de cursus gestopt wordt, vervalt ook de mogelijkheid tot inhalen.

 

Privé les Pottenbakken

 • de inschrijving is definitief na betaling. 

 • bij annulering tot 3 dagen voor de les, worden er administratiekosten van € 20 aangerekend.

 • bij annulering tot 48 uur voor de les is geen restitutie mogelijk. 

Betaling

 • Betaling van de factuur moet plaatsvinden binnen 14 dagen na dagtekening, doch uiterlijk vóór aanvang van de cursus/workshop, zonder enige schuldvergelijking of enige korting. Wanneer de inschrijving plaats vindt nadat de cursus al is gestart geldt dat betaling van de factuur binnen één week na dagtekening.

 • ClayStudio behoudt zicht het recht om elke cursusperiode de prijs te indexeren. 

 • ClayStudio behoudt zich het recht voor om te allen tijde onverwijlde betaling te vorderen.

 • ClayStudio behoudt zich het recht voor een deelnemer niet meer tot een cursus/workshop toe te laten, dan wel tussentijds van het volgen van een cursus/workshop uit te sluiten tot de deelnemer het volledige cursusgeld heeft voldaan of daarvoor ten genoegen van ClayStudio zekerheid heeft gesteld.

 • Bij voortijdige beëindiging van de cursus/workshop blijft altijd, ook bij termijnbetaling, het volledige cursusgeld verschuldigd.

 

Algemeen

 • Alle betalingen moeten plaatsvinden op rekeningnr.: NL41RABO 0122 61 23 61.

 • ClayStudio is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door ClayStudio samengestelde les- en/of instructiemateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. De deelnemer vrijwaart ClayStudio voor alle aanspraken uit dien hoofde.

 • ClayStudio behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus/workshop te annuleren. U krijgt dan uiterlijk 5 dagen voordat de cursus/workshop zou beginnen, bericht. Betaalde cursusgelden worden dan binnen 30 dagen volledig gerestitueerd.

bottom of page